Sleeplessly Reaping Partisan - Better Living Through Prosac.

Vi pratar heder

Så har vi då kommit till orden som börjar på heder: hedersam och hedersdoktor, för att inte tala om hedersknyffel och hedersskuld tillika hedersmedlem - alla är dom uttryck som i grund och botten bottniskt bottnar i något positivt som skall upprätthållas och underhållas - vårt eget rykte - dock skall detta inte göras på bekostnad av någon annans rykte eller hälsa eller liv! Orden hedersam och hedersdoktor, för att inte tala om hedersknyffel och hedersskuld tillika hedersmedlem kan därför vara intressanta!